"Ik geloof dat emoties uitingen zijn van behoeften en verlangens en uitnodigen tot 'motion' "

Mijn groeipad

Wat drijft een mens om te doen wat hij doet? Dat heeft me altijd geboeid.
Dit is steeds meer uitgegroeid tot mijn passie: mezelf en de ander écht leren kennen.
Zo volgde ik een pad van diverse opleidingen, in eerste instantie uit pure interesse en voor mijn eigen ontwikkeling. Naarmate ik daarin steeds verder ging en evolueerde ontstond het idee om hier ook beroepsmatig iets mee te doen. Dit idee is gerijpt met de jaren, en heeft zichzelf steeds herbevestigd.
De opleiding tot EFT-relatietherapeut heeft me zodanig geraakt en weten te bekoren en daaruit is C-emotion geboren...

Wat ik zo bijzonder vind aan EFT is dat er ruimte en aandacht is voor de emoties van de mensen en dat ik er als therapeut wel degelijk iets mee kan in het therapieproces. Ga maar na hoe bevrijdend het is als je al je emoties mag laten zien precies zoals ze zijn, dat je er geen enkele schaamte voor hoeft te hebben en dat er iemand is die dit mee kan dragen, er aandacht voor heeft en hier ook iets constructiefs mee kan doen! Dat maakt deze vorm van therapie uniek en het maakt dat de mensen zich hierdoor ook écht gehoord/gezien voelen in wat ze doormaken.
Als bijkomende winst zijn mijn activiteiten als life coach en NLP-master-practitioner mede door EFT verrijkt en verfijnd. Dat komt mezelf en mijn cliënten absoluut ten goede!

Mijn opleidingen

Ik ben afgestudeerd als Bachelor Informatica-Systeemanalyse in Hasselt aan de Industriële Hogeschool van het Rijk Hasselt – IHRH. Na diverse IT projecten in de bedrijfswereld begon ik in 2003 aan een nieuwe uitdaging.

Opleidingen Life coaching en persoonlijke ondersteuning


Opleidingen EFT

  • EFT-Externship (dat is de basisopleiding tot EFT-therapeut – Nivo B)
  • EFT-Core Skills Advanced Training (dat is de verdiepingstraining – Nivo G).
  • EFT-Supervisie bij Karin Wagenaar te Utrecht en bij Yolanda van Hockauf in Canada (via Skype).
    Ik heb momenteel tweemaandelijks supervisie bij Karin Wagenaar. Mijn officiele G-nivo is toegekend door EFT-Nederland en ICEEFT.
  • Masterclasses gevolgd in het kader van EFT:


De EFT opleidingen heb ik genoten bij de officiële instantie EFT-Nederland die verbonden is aan het wereldwijde ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy). Hier sta ik ook vermeld op de officieel erkende therapeutenlijst.
Daarnaast volgde ik een vrijwillige stage van 7 maanden in de praktijk van Petra Deij in Utrecht. Zij is gecertificeerd EFT-therapeute en bij haar kon ik leren hoe EFT in de praktijk werd toegepast en hadden we supervisie-besprekingen om dieper in te gaan op de verschillende cases.

  • Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) - Level 1 (Apanta Academy Veldhoven - met Jeanne Watson, Juliette Becking en Anja Rutten) - Dit is een intensieve 4-daagse training specifiek gericht op individuele therapie.
  • Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) - Level 2 (Apanta Academy Veldhoven - met Robert Elliot PhD van de University of Strathclyde (Glasgow), Juliette Becking en Anja Rutten) - Dit is een intensieve 6-daagse training specifiek gericht op individuele therapie.

De nood aan individuele therapie neemt toe in mijn praktijk, vandaar dat ik deze opleidingen gevolgd heb. EFT is een vorm van psychotherapie die direct ingaat op dat aspect waar de client mee worstelt. Het is niet ‘praten over’ maar wel ‘werken met hetgeen er is’. Het is actief aan het werk gaan, het is doorwerken en doorvoelen van hetgeen er speelt. Als therapeut is dit zeer intensief om te begeleiden. De winst voor de client is dat het meteen merkbaar resultaat geeft.

  • Emotie- en hechtingsgerichte gezins- en relatietherapie (door Jolanthe de Tempe en Elien van Oostendorp). Dit is een 7-daagse training die relatietherapie en gezinstherapie met elkaar verbindt. Er is een groeiende vraag naar gezinstherapie, zowel in natuurlijke gezinnen alsook in nieuw samengestelde gezinnen. Deze opleiding borduurt verder op EFT en hechtingsgerichte therapie, iets wat mijns inziens de enige juiste sleutel is tot het benaderen en oplossen van gezins- en partnerrelatieproblematieken