"We zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben"
Sigmund Freud

Wat is EFT en wat maakt het bijzonder in vergelijking met traditionele relatietherapie?

EFT staat voor Emotionally Focused couple Therapy. Oftewel, Emotiegerichte relatietherapie.

In de traditionele relatietherapie richt men zich vooral op het verbeteren van de communicatie tussen de partners. Communicatieregels, verstandig probleemoplossend denken, onderhandelen en bemiddelen: allemaal technieken die worden aangeleerd en gebruikt om zo het conflict en de machtsstrijd op te lossen. Het is naar mijn mening een manier die de symptomen aanpakt, maar niet de kwaal. Ze dringt niet door tot de kern van de zaak...

EFT is een therapievorm voor koppels die gebaseerd is op de hechtingstheorie van John Bowlby. De hechtingstheorie gaat ervan uit dat ook volwassenen (net als kinderen) behoefte hebben aan veilige emotionele verbondenheid. Binnen een relatie zoeken partners deze verbinding bij elkaar en dat geeft hen een geborgen gevoel.

Het (dreigen te) verliezen van deze verbinding verstoort dat gevoel van geborgenheid. Hierdoor gaan de interne alarmbellen af en nemen partners hun toevlucht tot vastklampen, eisen stellen of zich terugtrekken uit de relatie. Allemaal pogingen om zichzelf te beschermen en/of de ander troost of geruststelling te ontlokken. Als dit langdurig aanhoudt, slaat de onzekerheid toe en verzand je als koppel in een vicieuze cirkel met verwijdering tot gevolg.

EFT richt zich op het smeden en versterken van die emotionele band tussen partners. Binnen deze relatietherapie worden problemen bekeken door de ‘hechtingsbril’. Hierdoor worden ze niet benaderd als op zichzelf staande problemen maar wel als verwoede pogingen van partners om elkaar te bereiken.

In de eerste fase van de therapie wordt stapsgewijs in beeld gebracht in welk patroon je als koppel verstrikt bent geraakt en leer je te zien hoe dit patroon jullie gevangen houdt en de relatie uiteindelijk verlamt. Verandering is pas mogelijk als je dat patroon herkent en begint te begrijpen hoe dit ‘werkt’ (of beter gezegd: niet werkt).

De focus van de therapie ligt op de gevoelde emoties. Deze worden verkend, onder woorden gebracht en verder uitgediept.
Als therapeut ben ik de bondgenoot van beide partners en ga ik mee op ontdekkingstocht in beider persoonlijke belevingen.

Tijdens de gesprekken wordt dieper ingegaan op de werkelijke pijn: waar wringt de schoen? Meestal weten partners dat zelf niet en blijkt pas tijdens de therapie, na het doorgronden van de eerste lagen van boosheid, twijfel, irritatie en verdriet dat ze zo’n hoge nood hebben aan een arm om hen heen, een lief woord, de partner die hen vasthoudt en zegt: ik ben er voor je. Als therapeut sta ik elke partner bij in deze zoektocht en schep ik een veilig klimaat waarin alle emoties aan bod kunnen komen die zich aandienen in dit proces.

Het uiteindelijke doel van de therapie is dat beide partners hun eigen en elkaars behoeften en verlangens (opnieuw) kunnen zien, voelen, verwoorden en durven uitspreken naar elkaar. Dit schept de (nieuwe) verbinding die partners weer doet herleven en hen het gevoel geven ‘hier doen we het voor’.

Ik wil besluiten met te zeggen dat een veilige liefdesrelatie de allerbeste genezing is voor levensmoeilijkheden, maar ook voor het helen van oude of nieuwe persoonlijke pijn. Het is dus absoluut de moeite waard om eraan te werken als je elkaar nog graag ziet!