"A baby is born with a need to be loved - and never outgrows it."
Frank Howard Clark

De Hechtingstheorie van John Bowlby.

EFT is een therapievorm voor koppels die gebaseerd is op de hechtingstheorie van John Bowlby.

John Bowlby (1907 – 1990) was een Britse psychoanalyticus en psychiater die bekend werd omwille van zijn studie/theorie rondom hechting tussen belangrijke opvoeder (meestal moeder) en kind. Als de moeder emotioneel beschikbaar is voor haar kind, dan ontstaat er een veilige hechting. Er is sprake van veilige hechting als het kind het vertrouwen ontwikkelt dat de moeder er voor hem is als het nodig is, om steun en troost te vinden bij haar. Veilige hechting zorgt ervoor dat het kind ongestoord kan de wereld kan ontdekken, dat het op een gezonde manier kan leren en zich ontwikkelen, wetende dat het op de emotionele nabijheid van de moeder kan rekenen.
Als dit vertrouwen er niet of te weinig is (of niet kon ontstaan door onvoorspelbaar gedrag van de moeder of langdurige afwezigheid/scheiding), dan is er sprake van onveilige hechting.
Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties.

Bowlby was ervan overtuigd dat deze hechtingstheorie geldt ‘van de wieg tot het graf’ en dat ook volwassenen behoefte hebben aan veilige emotionele verbondenheid.
Binnen een relatie zoeken partners deze verbinding bij elkaar en dat geeft hen een geborgen gevoel. Koppels met een veilige hechting voelen zich goed in hun vel, putten meer plezier uit het leven en uit elkaar en dat straalt af op hun omgeving (kinderen, familie, werkrelaties, algeheel welzijn). Ze blijken ook beter bestand te zijn tegen levensmoeilijkheden, omdat ze voordeel halen uit hun bondgenootschap, hun hechte band. Zelfs op gebied van gezondheid blijken mensen met een veilige emotionele band met hun partner het beter te doen dan mensen die dit niet (meer) hebben.
Het (dreigen te) verliezen van de veilige emotionele verbinding verstoort dat gevoel van geborgenheid. Het ingebouwde primaire ‘angstsysteem’ treedt in werking en de interne alarmbellen gaan af. Dit is een fase waarvan mensen zich meestal niet zo bewust zijn! Het gedrag om zich tegen deze angst te beschermen treedt namelijk meestal tegelijkertijd op: De partners nemen hun toevlucht tot vastklampen, eisen stellen of zich terugtrekken uit de relatie. Allemaal pogingen om zichzelf te beschermen en/of de ander troost of geruststelling te ontlokken. Als dit langdurig aanhoudt, slaat de onzekerheid toe en verzand je als koppel in een vicieuze cirkel met verwijdering tot gevolg.

De hechtingstheorie is de kaart en het kompas binnen Emotionally Focussed Therapy.

Binnen EFT-relatietherapie worden problemen bekeken door de ‘hechtingsbril’. Hierdoor worden ze niet benaderd als op zichzelf staande problemen maar wel als verwoede pogingen van partners om elkaar te bereiken teneinde het verlies aan verbondenheid te herstellen of in elk geval ‘niet groter te maken’. De problemen van dominantie, onderschikking, zwijgen, vastklampen, terugtrekking krijgen hierdoor een andere betekenis (herkadering) en worden als zodanig ook helemaal tot in de wortel onderzocht met beide partners. Hierdoor worden, millimeter voor millimeter, zaken blootgelegd waarvan men zich eerst niet bewust was. Door de problemen in een nieuw perspectief te zien, ontstaat er verzachting en begrip bij beide partners. Dat is nodig om verder te komen in de therapie en aan opbouw te werken.