"In EFT leren mensen dat hun behoefte aan die verbondenheid oké is,
dat ze niet afhankelijk of onvolwassen zijn als ze een ander nodig hebben."
Sue Johnson

Dr Sue Johnson (ICEEFT), is de grondlegster van EFT.
Ze beschrijft in haar zeer toegankelijk boek ‘Houd me vast’ hoe ze is gekomen tot de ontwikkeling , toetsing en uitvoering van deze vorm van relatietherapie. Het is tevens een boek waarin iedereen zich herkent omdat het haarfijn weergeeft hoe de ‘duivelse dialogen’ hun vernietigend werk doen binnen de relatie. Hoe de negatieve interactiecirkels in stand worden gehouden en hoe dit beide partners vermoeit en uitput, terwijl ze beiden ten diepste wensen dat ze elkaar terug kunnen bereiken...

Sue Johnson heeft EFT ontwikkeld vanuit de praktijk. Als relatietherapeute ging ze actief op zoek naar méér en herbekeek ze talloze video-opnames van haar therapiegesprekken met echtparen. Hierin ontdekte ze dat het in de liefde draait om hechting en emotionele banden.
Sue Johnson: “Het gaat over onze ingebakken behoefte aan iemand op wie we kunnen vertrouwen, een geliefde die een betrouwbare emotionele verbondenheid kan bieden en troost”.

Tijdens de therapie worden interacties tussen partners bekeken door deze ‘hechtingsbril’ en worden ze begrepen als verwoede pogingen om de relatie te redden of zichzelf te beschermen tegen het verlies van de emotionele binding.

EFT heeft een revolutie teweeg gebracht in de relatietherapie. Over de slagingskansen van de therapie zijn heel wat studiecijfers bekend en te vinden op het internet. EFT wordt door de American Psychological Association erkend als een empirisch bewezen vorm van relatietherapie.

Haar passie voor het vak heeft ze inmiddels weten over te brengen op heel wat Nederlandse therapeuten. Ook in Vlaanderen wint deze vorm van therapie terecht terrein.
Met trots kan ik zeggen dat ik opgeleid ben door de trainers Karin Wagenaar en Jaap Zoemulder, die zelf hun opleiding gevolgd hebben bij Sue Johnson. Jaap en Karin zijn verbonden aan EFT Nederland

Ik heb de passie voor het vak leren kennen, gevoeld, en doorleefd... EFT is een deel van mezelf geworden dat ik graag doorgeef middels het aanbieden van deze vorm van relatietherapie.

(*) ICEEFT = INTERNATIONAL CENTRE FOR EXCELLENCE IN EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY

Hieronder de links naar het nederlandstalige 'Houd me vast' en het engelstalige 'Hold me tight' boek: